Najava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 28.11.2023. godine, sa početkom u 10:30 održaće se predavanje, mesto Rača , opština Rača, Prostorije opštine Rača
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Unačaj ispitivanja kvaliteta zemljišta za ostvarivanje visokih prinosa u ratarstvu , savetodavac Suzana Nešković
2. 11:00 do 11:30 Priprema zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada voća , savetodavac Danko Petrović
3. 11:30 do 12:00 Priprema zemljišta za prolećnu setvu , savetodavac Valentina Kovačević

Cilj predavanja je upoznavnje zainteresovanoh poljoprivrednih proizvođaća sa aktuelnim temama iz oblasti ratarstva, povrtarstva i voćarstva.
Koordinator: Suzana Nešković

Izvor: PSSS Kragujevac