Najava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 16:00 održaće se predavanje, mesto Svilajnac , opština Svilajnac, prostorije Opštine Svilajnac
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Jačanje kok. povrt. i voć. proiz. kroz podizanje standarda u primarnoj pr. kao i mogućnost unap. plasmana pr. kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kv., kao i kroz raz. oblike interesnog udruživanja u cilju zajed. nastupa na tržištu , savetodavac Igor Andrejić
2. 16:30 do 17:00 Platforma eAgrar , savetodavac Vesna Vasić

-Jačanje kokurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz podizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu;
-Platforma eAgrar
Koordinator: Igor Andrejić

Izvor: PSSS Jagodina