Najava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 08.07.2024. godine, sa početkom u 08:30 održaće se predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Prepoznavanja lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa , savetodavac Velimir Stanojević
2. 09:00 do 09:30 Zaštita šljive pred zrenje , savetodavac Gordana Radojičić

Poljoprivredni proizvođači će biti upoznati sa prednostima zaštite lokalnih proizvoda nekom od oznaka geografskog porekla i sistemom zaštite geografskog porekla i sa zaštitom šljive u fazi pred zrenje
Koordinator: Velimir Stanojević

Izvor: PSSS Čačak