Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 02.11.2023. godine, sa početkom u 13:30 održaće se predavanje, mesto Obrenovac , opština Beograd-Obrenovac, Dom sporta i kulture Obrenovac
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 Tehnologija proizvodnje sirovine za rakijske destilate-otvorena pitanja , savetodavac Dejan Marinković
2. 14:00 do 14:30 Uticaj suše na ekonomske rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Mladen Pavlović

Cilj predavanja je da se proizvođači upoznaju sa načinima za prevazilaženje izazova u savremenoj tehnologiji proizvodnje voća kao sirovine za rakijske destilate, kao i sa posledicama dejstva suše na ekonomske rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Dejan Marinković

Izvor: PSSS Beograd