Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 11.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Popović , opština Beograd-Sopot, P.G.Radosavljević Zlatan
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Prihrana ozimih strnih žita , savetodavac Dragana Stoiljković
2. 11:35 do 12:05 Setva jarih krmnih kultura , savetodavac Miloš Nikoletić

Cilj ovog predavanja je upoznavanje polj.proizvođača sa Prihranom ozimih strnih žita i Setvom jarih krmnih kultura
Koordinator: Dragana Stoiljković

Izvor: PSSS Beograd