Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 27.06.2024. godine, sa početkom u 08:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Miokus , opština Šabac – grad, Polj.gazdinstvo Bogosavljević Verana
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Primena dobre poljoprivredne prakse u gajenju povrća , savetodavac Svetlana Zlatarić

27.06.2024. godine, održaće se obilazak ogledne farme na gazdinstvu Bogosavljević Verana, gde će tema biti uvođenje dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji povrća.
Koordinator: Svetlana Zlatarić

Izvor: PSSS Šabac