Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Pirot

Dana 22.09.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Poljska Ržana , opština Pirot,
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Pravilna izrada silaže i postupak sa silažom i senažom nakon otvaranja , savetodavac Goran Popović

Cilj poste oglednog gazdinstva je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnom izradom silaže od cele biljke kukuruza i postupanjem sa silažom i senažom nakon otvaranja.
Koordinator: Goran Popović

Izvor: PSSS Pirot