Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kuršumlija

Dana 18.06.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija,
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji šljive , savetodavac Savo Došović

Prisutni poljoprvredni proizvođači pri poseti oglednom gazdinstvu biće praktično upoznati sa dobrom poljoprivrednim praksom u proizvodnji šljive, kao i sa prednostima saradnje poljoprivrednog gazdinstva i poljoprivredne stručne službe, kako u domenu stručnih saveta tako i u domenu korišćenja podsticaja u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
Koordinator: Savo Došović

Izvor: PSSS Kuršumlija