Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kruševac

Dana 06.07.2023. godine, sa početkom u 13:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Mačkovac , opština Kruševac – grad,
sa temom:
1. 13:00 do 14:00 Primeri dobre poljoprivredne prakse u proizvodniji ječma i pšenice. , savetodavac Radojka Nikolić

Cilj posete oglednoj farmi je prezentovanje primere dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji ječma i pšenice.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac