Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kragujevac

Dana 27.06.2024. godine, sa početkom u 07:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Lipovac , opština Topola,
sa temom:
1. 07:30 do 08:00 Izvođenje mašinske zelene rezidbe vinove loze , savetodavac Danko Petrović

Cilj obilaska ogledne farme je upoznavanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa mašinskom zelenom rezidbom vinove loze.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac