Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 20.11.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Lipovica , opština Despotovac,
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Osnovno đubrenje maline , savetodavac Igor Andrejić

CILJ obilaska je razmena iskustva poljoprivrednih proizvođača u vezi osnovnog đubrenja maline (količine potrebnih hraniva, vrste đubriva, tumačenje agrohemijskih analiza).
Koordinator: Igor Andrejić

Izvor: PSSS Jagodina