Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

Dana 16.09.2023. godine, sa početkom u 09:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Padinska Skela , opština Beograd-Palilula,
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Dobra poljoprivredna praksa u zaštiti povrća , savetodavac Eleonora Onć Jovanović

Prisutnima će biti prikazana dobra poljoprivredna praksa u zaštiti povrća.
Koordinator: Eleonora Onć Jovanović

Izvor: PSSS Beograd