Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

Dana 13.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Barajevo , opština Beograd-Barajevo,
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Značaj karence i parvilne upotrebe sredstava za zaštitu bilja , savetodavac Bojan Mijatović

Cilj posete oglednoj farmi je ukazivanje na značaj poštovanja karence i pravilne upotrebe pesticida, sa posebnim osvrtom na povrtarsku proizvodnju, kao deo dobre poljoprivredne prakse.
Koordinator: Bojan Mijatović

Izvor: PSSS Beograd