Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Beograd

Dana 11.07.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Dubona , opština Beograd-Mladenovac,
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Uticaj klimatskog faktora na proizvodnju breskve, sa preporukom primene preventivnih mera i osiguranja proizvodnje, kao nekim od vidova upravljanja rizicima , savetodavac Ljiljana Gvozdić

Cilj obilaska ogledne farme je da se poljoprivrednim proizvođačima prilikom posete poljoprivrednom gazdinstvu predstave zasadi breskve, pojasne primenjene agro-pomotehničke mere i uticaj klimatskog faktora, sa preporukom na preventivne mere i osiguranje voćarske proizvodnje, kao nekih od vidova upravljanja rizicima.
Koordinator: Ljiljana Gvozdić

Izvor: PSSS Beograd