Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Negotin

On Jul 30, 2020

At Negotin

Posted by PSSS Negotin

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 44


Dana 30.07.2020. savetodavac Vladica Stefanović posetio je udruženje Eko park Jabukovac, mesto Jabukovac, opština Negotin, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
Cilj posete udruženju je da se zainteresovani koperanti bolje upoznaju sa potrebama udruženja i mogućnostima koje im udruženje nudi za dalju saradnju.


Izvor: PSSS Negotin