Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

On Maj 18, 2020

At Šabac

Posted by PSSS Šabac

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 29


Dana 18.05.2020. godine, sa početkom u 09:45 održana je radionica, mesto Volujac , opština Šabac - grad, Otkupna stanica Volujac- Agrar Petrović sa temom:
1. 09:45 do 10:30 Thrips sp., mere suzbijanja u zasadima jagode , savetodavac Slobodan Gošić

Cilj na održanoj radionici, bio je da na osnovu vizuelnog pregleda jagoda koje su spremne za tržnicu, metodom otresanja čašičnih listića peteljki pokažemo kako se detektuje prisustvo tripsa (Thysanoptera). Ove štetočine mogu biti ograničavajući faktor prilikom izvoza jagoda na tržišta gde pojedine vrste tripsa imaju karantinski status (Ruska Federacija). Preporuka proizvođačima koji su orijentisani ka izvozu je pregled biljaka na parcelama na prisustvo ovog štetnog insekta. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida: Laser 240 SC (a.m.spinosad ) 0,2 l/ha (karenca 3 dana). Prilikom primene pesticida obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata! Na radionici je bilo prisutnih 5 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Slobodan Gošić


Izvor: PSSS Šabac