Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Mart 10, 2020

At Novi Pazar

Posted by PSSS Novi Pazar

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 50


Dana 10.03.2020. savetodavac Zumreta Trtovac posetio je udruženje Udruženje poljoprivrednika "Kuč" Morani, mesto Morani, opština Tutin, u periodu od 11:00 do 12:30 časova
Cilj posete udruženju je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnom higijenom muže, da bi dobili mleko sa optimalnim brojem bakterija u 1 ml mleka. Bilo je prisutno 6 članova udruženja. Koordinator. Zumreta Trtovac.


Izvor: PSSS Novi Pazar