Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On Mart 07, 2020

At Novi Pazar

Posted by PSSS Novi Pazar

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 20


Dana 07.03.2020. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Deževa , opština Novi Pazar - grad, PG Vukomira Senovića sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Zaštita jabuke nakon rezidbe , savetodavac Tanja Mihajlović

Planirana radionica je održana i imala je za cilj da upozna voćare sa zaštitom jabuke posle rezidbe. Pisustvovalo je pet poljoprivrednika.
Koordinator: Tanja Mihajlović


Izvor: PSSS Novi Pazar