Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Novembar 07, 2019

At Novi Pazar

Posted by PSSS Novi Pazar

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 12


Dana 07.11.2019. godine, sa početkom u 08:30 održana je predavanje, mesto Tutin , opština Tutin, kancelarija SEDA u Tutinu sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Razvoj seoskog turizma , eksterni predavač Fazila Ferizović
2. 09:00 do 09:45 Ruralni razvoj sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj -IPARD , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj održanog predavanja (10 prisutnih poljoprivrednika) je prezentovanje dve teme: 1) Ruralni razvoj sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj -IPARD 2) Razvoj ruralnog turizma.
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar