Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Valjevo

On September 10, 2019

At Valjevo

Posted by PSSS Valjevo

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 54


Dana 10.09.2019. savetodavac Milena Dražić posetio je udruženje Udruženje ,,Voće Povlen,,, mesto Brezovice, opština Valjevo - grad, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
Tokom posete udruženju razgovarano je sa članovima udruženja na temu ovogodišnjeg roda i kvaliteta maline, zaštiti zasada maline od štetnih organizama tokom jesenjih meseci.


Izvor: PSSS Valjevo