Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Jul 16, 2019

At Novi Pazar

Posted by PSSS Novi Pazar

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 93


Dana 16.07.2019. savetodavac Zumreta Trtovac posetio je udruženje Udruženje poljoprivrednika "Kuč" Morani, mesto Morani, opština Tutin, u periodu od 11:00 do 12:30 časova
Cilj posete udruženju je bio da se članovi poljoprivrednog udruženja upoznaju sa izmenama i dopunama pravilnika u stočarstvu. Bilo je prisutno 5 članova udruženja.


Izvor: PSSS Novi Pazar