Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

On Mart 21, 2019

At Kruševac

Posted by PSSS Krusevac

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 10


Dana 21.03.2019. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Mrmoš , opština Aleksandrovac, Prostorije Doma kulture sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Agrotehničke mere očuvanja plodnosti zemljišta , savetodavac Snježana Vujinović
2. 19:30 do 20:00 Tehnologija proizvodnje kukuruza , savetodavac Radojka Nikolić
3. 20:00 do 20:30 Prelazak sa konvencionalne na organsku proizvodnju , savetodavac Nemanja Konstantinović

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuje tehnologija proizvodnje kukuruza, zatim agrotehničke mere očuvanja plodonosti zemljišta kao i prelazak sa konvencionalne na organsku proizvodnju.
Koordinator: Snježana Vujinović


Izvor: PSSS Kruševac