Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

On Mart 11, 2019

At Loznica

Posted by PSSS Loznica

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 16


Dana 11.03.2019. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Stave , opština Krupanj, Prostorije osnovne škole sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Osnove dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Milica Popadić
2. 12:30 do 13:00 Travno leguminozne smeše za zasnivanje veštačkih livada , savetodavac Milenko Đurić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju koja je korist od poljoprivredne proizvodnje zasnovane na principima dobre poljoprivredne prakse i koje travno leguminozne smeše treba sejati kako bi se ostvarili dobri prinosi i kvalitetna stočna hrana sa veštačkih livada.
Koordinator: Milica Popadić


Izvor: PSSS Loznica