Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

On Februar 05, 2019

At Zaječar

Posted by PSSS Zajecar

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 88


Dana 05.02.2019. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Vražogrnac , opština Zaječar - grad, Prostorije mesne kancelarije sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Tehnologija gajenja i sortiment lateralnog oraha , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 18:30 do 19:00 Uslovi i način upisa u Registar poljopivrednih gazdinstava , savetodavac Saša Stamenković

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa tehnologijom gajenja i sortimentom lateralnog oraha, kao i sa izmenama Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije. Na predavanju je bilo prisutno 17 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Mihajlo Žikić


Izvor: PSSS Zaječar