Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Niš

On Novembar 06, 2018

At Niš

Posted by PSSS Nis

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 36


Dana 06.11.2018. godine, sa početkom u 12:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Donji Ljubeš , opština Aleksinac, Gazdinstvo Pešić Dragane sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Preporuka sortimenta i adekvatne agrotehnike za uslove zakasnele setve ozimih strnih žita , savetodavac Saša Stanković

Dana 06.10.2018. savetodavac PSSS Niš, Saša Stanković, posetio ogledno gazdinstvo Dragane Pešić iz Donjeg Ljubeša, opština Aleksinac sa početkom od 12 sati do 12 i 45.Cilj obilaska ogledne farme bio je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača i kolega sa rezultatima preporučenih agrotehničkih mera koje su rezultirale kroz povećane prinosa. Prilikom posete posebna pažnja usmerena je na upoznavanje proizvođača sa značajem zaoravanja žetvenih ostataka kao i sa negativnim posledicama u slučaju njihog spaljivanja,kao i na moguće zakonske konsekvence u slučaju nepridržavanja pravila dobre poljoprivredne prakse odnosno nepoštovanja pravilnika o upisu u registar polj.gardinstva kao i o uslovima za pasivni status gazdinstva.
Koordinator: Saša Stanković


Izvor: PSSS Niš