Objava:Dan polja strnih žita- PSSS Jagodina

On Jun 12, 2018
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 51

PSSS Jagodina održala  je Dan polja strnih žita na parceli Rit-Jagodina a specifičnost ovog ogleda je što je izvedena na parceli od 13,5 ha koja je PSSS Jagodina uzela na korišćenje od Grada Jagodina i sama finansirala izvođenje ogleda.
U ogledu je zastupljena 21 sorta strnih žita 10 semenskih kuća.Prisutni proizvođači upoznati sa primenjenom agrotehnikom u  ogledu a sa rezultatima će biti upoznati posle žetve.

Koordinator ogleda
dipl.ing.Miodrag Simić

Izvor:PSSS Jagodina