Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Pirot

On Maj 21, 2018
At Pirot
Posted by PSSS Pirot
Hits: 25
Dana 21.05.2018. savetodavac Ljubiša Đorđević posetio je udruženje Udruženje voćara "Srednje ponišavlje", mesto Bela Palanka, opština Bela Palanka, u periodu od 09:30 do 10:30 časova
Cilj posete udruženju "Srednje ponišavlje" iz Bele Palanke je bio da se članovi udruženja upoznaju sa jednom od najznačajnijih štetočina šljive (šljivin smotavac Grapholita funebrana). Tokom posete upoznati su kako da prepoznaju štetočinu, gde polaže jaja i kako i u koje vreme je suzbijati.


Izvor: PSSS Pirot