Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

On Maj 10, 2018
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Hits: 19
Dana 10.05.2018. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Drenovac , opština Šabac - grad, Gazdinstvo Đorđa Makević sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Značaj zaštite ozimih strnih žita od fuzarijuma u fazi cvetanja , savetodavac Slavica Maksimović

Gljive iz roda Fusarium napadaju ozima strna žita, održavaju se u zemljištu, a tokom vlažnog vremena spore se raznose i pšenicu napada od perioda cvetanja pa sve do faze voštane zrelosti. Najavljeni period kiše je najpovoljniji za zarazu sporama gljive fuzarijum i preporuka je da se vrše tretmani upravo pred kišu a protiv fuzarijuma u fazi početak cvetanja. Na radionici je prikazano prisutnima upravo početak cvetanja. Prisutnih je bilo 5 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Slavica Maksimović


Izvor: PSSS Šabac