Одржана едукација за Модул 4: Интегрална заштита у биљној производњи- савремени трендови

On April 26, 2018
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 355

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2018. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржанa je едукацијa за Модул 4: Интегрална заштита у биљној производњи- савремени трендови.

Едукација је одржана 19. априла 2018. године у Институту за примену науке у пољопривреди, за саветодавце ПССС задужене за послове заштите биља.

Циљ едукације био је да саветодавци стекну нова и допуне постојећа знања о савременим приступима интегралној заштити најважнијих биљних врста, превентивним мерама контроле болести и штеточина, одржавању доброг фитосанитарног стања производних површина, проблемима адекватне примене пестицида у комбинацији са биолошким мерама борбе, конкретним поступцима интегрисања технологије гајења и система заштите усева за одређене моделе производње.

Предавачи на едукацији били су:

 

др Емил Рекановић - Институт за пестициде и заштиту животне средине Београд-Земун

др Слободан Крњајић - Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд

Проф. др Слободан Миленковић - Факултет за биофарминг, Универзитет Мегатренд

др Слађан Станковић-Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

Презентације

Извор:ИПН