Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

On April 13, 2018
At Valjevo
Posted by PSSS Valjevo
Hits: 35

Dana 13.04.2018. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Klanica , opština Valjevo - grad, Gazdinstvo Radovana Srećkovića sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Podsticaji u poljoprivredi u 2018. godini , savetodavac Radiša Panić
2. 17:30 do 18:00 Borba protiv štetočina i korovskih biljaka u strnim žitima , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi za 2018 . godinu i merama borbe protiv štetočina i korovskih biljaka u strnim žitima.
Koordinator: Radiša Panić


Izvor: PSSS Valjevo