Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

On Januar 17, 2018
Posted by PSSS Kragujevac
Hits: 56
Dana 17.01.2018. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Jovanovac , opština Kragujevac - grad, Na gazdinstvu Milikić Đorđa sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Identifikacija promena koje su nastale na kori stabla u mladom zasadu šljiva , savetodavac Lidija Vulović

Dolaskom u PSSS Kragujevac poljoprivredni proizvođač je objasnio da se u mladom zasadu šljive (podignut 2016 godine) na više stabla jasno uočene promene na kori stabla. Održavanjem radionice obaviće se identifikacija nastalih promena i dati precizna upustva šta treba uraditi sa nastalim promenama i preventivne mere koje su neophodne za sprečavanje pomenutih promena.
Koordinator: Lidija Vulović


Izvor: PSSS Kragujevac