Najava: ZIMSKA ŠKOLA - PSSS Novi Pazar

On Decembar 19, 2017
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 339

U periodu od 19.12.2017. do 21.12.2017. godine, održaće se zimska škola, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, svečana sala doma kulture Novi Pazar, osnovna škola Leskova-Tutin i centar za razvoj sela i poljopr. Sjenica. Zimska škola počinje 19.12.2017. godine u 11:15 prema sledećem rasporedu:
19.12.2017.

19-12-2017.
   11:15 do 12:00 Priprema i sanacija oštećenih terena, zaštita i ishrana maline , eksterni predavač Žarko Janković
   12:00 do 12:30 Invazivne štetne vrste insekata-Azijska mušica , savetodavac Svetlana Šućević
   12:30 do 13:00 Tehnologija uzgoja borovnice , savetodavac Silvija Hodžić
   13:00 do 13:30 Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre poljoprivredne prakse na pg , savetodavac Bilal Tajić
   13:45 do 14:15 Kukuruzna silaža, osnova ishrane preživara , savetodavac Zumreta Trtovac
   14:15 do 14:45 Ipard II program RS 2014-2020 , savetodavac Safet Vesnić
   14:45 do 15:15 Aplikacioni formulari za Ipard program , savetodavac Smail Ejupović

20-12-2017.
   11:00 do 11:30 Ocena kvaliteta i upotrebljivosti silaže , savetodavac Bilal Tajić
   11:30 do 12:00 Organska stočarska proizvodnja , savetodavac Zumreta Trtovac
   12:00 do 12:30 Higijena muže krava , savetodavac Safet Vesnić
   12:45 do 13:15 Metode sušenja voća na pg , savetodavac Silvija Hodžić
   13:15 do 13:45 Zaštita voćnih vrsta u periodu mirovanja , savetodavac Svetlana Šućević
   13:45 do 14:15 PG-računovodstvo, evidencija, pdv, troškovi, osiguranje, krediti i rezultati! , savetodavac Smail Ejupović

21-12-2017.
   11:00 do 11:30 Odgajivanje priplodnih junica , savetodavac Bilal Tajić
   11:30 do 12:00 Znaćaj kabaste hrane za preživare , savetodavac Safet Vesnić
   12:00 do 12:30 Najprisutnije bolesti maline , savetodavac Svetlana Šućević
   12:45 do 13:15 Principi zemljoradničkih zadruga , savetodavac Zumreta Trtovac
   13:15 do 13:45 Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Silvija Hodžić
   13:45 do 14:15 Agromelioracije zemljišta , savetodavac Smail Ejupović

Cilj zimske škole je edukacija poljoprivrednih proizvođača, kao i upoznavanje sa aktuelnostima iz agrarne politike; kako domaće tako i evropskih fondova.
Koordinator: Smail Ejupović


Izvor: PSSS Novi Pazar