Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Poljoservis

On Decembar 05, 2017
Posted by PSSS Poljoservis
Hits: 195

U periodu od 05.12.2017. do 07.12.2017. godine, održaće se zimska škola, mesto Sokobanja , opština Sokobanja, Velika Sala Skupštine opštine Sokobanja . Zimska škola počinje 05.12.2017. godine u 10:10 prema sledećem rasporedu:
05.12.2017.

05-12-2017.
   10:10 do 10:30 Zasnivanje lucerišta , savetodavac Srdjan Cvetkovic
   10:30 do 10:50 Zaštita lucerke , eksterni predavač Živorad Jovanović
   10:50 do 11:10 Hibridi kukuruza i zaštita , eksterni predavač Snežana Milanović
   11:10 do 11:30 Proizvodnja kukuruza u istočnoj Srbiji , eksterni predavač Vladimir Rajković
   11:30 do 11:50 AS- hibridi , eksterni predavač Slobodan Sibinović
   11:50 do 12:10 Sortiment hibrida kukuruza za 2018. godinu , eksterni predavač Dejan Živković
   12:30 do 12:50 Mehanizacija u poljoprivrednoj proizvodnji , eksterni predavač Mario Bugarević
   12:50 do 13:10 Medonosno Bilje , eksterni predavač Goran Jevtić
   13:10 do 13:30 Primena higijenskih mera u cilju poboljšanja kvaliteta mleka , savetodavac Nedjeljko Pipović
   13:30 do 13:50 IPARD , savetodavac Dragan Kolčić

06-12-2017.
   10:10 do 10:30 Medonosno Bilje , eksterni predavač Goran Jevtić
   10:30 do 10:50 Detelinsko -travne smeše-izvor kvalitetne stoče hrane , eksterni predavač Snežana Babić
   10:50 do 11:10 Osnove organske biljne proizvodnje , eksterni predavač Vladan Kulezić
   11:10 do 11:40 Zaštita u voćarskoj proizvodnji , eksterni predavač Dragan Đorđević
   11:40 do 12:00 Rezidba dunje , eksterni predavač Vladan Trandafilović
   12:20 do 12:40 Mehanizacija u voćarskoj proizvodnji , eksterni predavač Mario Bugarević
   12:40 do 13:00 Voćarski alat za rezidbu , eksterni predavač Ljupčo Apostoloski
   13:00 do 13:20 Đubrenje zemljišta u voćarskoj proizvodnji , savetodavac Valentina Aleksić
   13:20 do 13:40 Sušenje voća , savetodavac Sanja Čokojević

07-12-2017.
   10:10 do 10:30 Aktuelni radovi na pčelinjaku , eksterni predavač Ranko Vučković
   10:30 do 10:50 Silaža u ishrani krava , savetodavac Nedjeljko Pipović
   10:50 do 11:10 Rokovi setve pšenice , savetodavac Srdjan Cvetkovic
   11:10 do 11:30 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Sanja Čokojević
   11:30 do 11:50 Kako do sertifikovanog organskog proizvoda , savetodavac Valentina Aleksić
   12:00 do 12:20 PDV i troškovi u poljoprivredi , savetodavac Dragan Kolčić

   12:20 do 12:40 Ekonomičnost ovčarske proizvodnje, savetodavac Nedjeljko Pipović
   12:40 do 13:00 Zadrugarstvo može i ovako , savetodavac Srdjan Cvetkovic
   13:00 do 13:20 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu i seoski turizam , savetodavac Dragan Kolčić

Zimska škola za poljoprivredne proizvođače biće održana u trajanju od tri dana, na tri  lokacije i to: Sokobanja, Knjaževac i Kalna. Na predavanjima će biti zastupljene  teme iz oblasti, ratarstva, voćarstva, zaštite bilja, stočarstva - pčelarstva,  a biće tema i o mehanizciji u poljoprivredi, IPARD - programu, Organskoj poljoprivredi, Preradi voća, upisu u Vinogradarski Registar, Zadrugarstvu, Seoskom turizmu i dr.
Koordinator: Valentina Aleksić


Izvor: PSSS Poljoservis