Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

On Novembar 11, 2017
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 59
Dana 11.11.2017. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Skorica , opština Ražanj, prostorije MZ Skorica sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Pripreme za sprovodjenje IPARD II programa , savetodavac Dušan Stojanović
2. 18:30 do 19:00 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Suzana Rašić
3. 19:00 do 19:30 Zoohigijenske mere u govedarstvu , savetodavac Predrag Janković

Cilj predavanja bio je upoznati proizvodjače sa postupkom sprovodjenja IPARD II programa, mogućnostima diverzifikacije prihoda na gazdinstvu i zoohigijenskim merama u stočarstvu kao nezaobilaznim faktorima za razvoj poslovanja poljoprivrednih gazdinstava. Predavanje organizovano u saradnji sa lokalnom samoupravom.
Koordinator: Suzana Rašić


Izvor: PSSS Niš