Objava: RADIONICA-PSSS Zaječar

On Novembar 10, 2017
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 49

Dana 10.11.2017. godine, sa početkom u 09:30 održana je radionica, mesto Dobro Polje , opština Boljevac, Poljoprivredno gazdinstvo Mladena Paunovića sa temom:
1. 09:30 do 10:30 Praktičan prikaz rezdbe leske , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj radionice je bio da se prisutnim proizvođačima praktično ukaže na pravilnu uzgojnu rezidbu leske pri formiranju žbunastog uzgojnog oblika.
Koordinator: Mihajlo Žikić


Izvor: PSSS Zaječar