Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kragujevac

On Novembar 10, 2017
Posted by PSSS Kragujevac
Hits: 66
Dana 10.11.2017. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Kragujevac , opština Kragujevac - grad, Gazdinstvo Nikole Marković sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Uticaj podnog grejanja na kvalitet i otpornost saksijskog cveća i sezonske rasade , savetodavac Lidija Vulović

Ujednačena temperatura (bez većih kolebanja) u biljnoj proizvodnji ima veliki značaj sa aspekta otpornosti biljaka i sprečavanja razvoja mnogih bolesti a naročito truležnica (Botritis).. Plastenici su podnog tipa pa samim tim podno grejanje ima poseban značaj.u otpornosti i kvalitetu saksijskog cveća i sezonske rasade.
Koordinator: Lidija Vulović


Izvor: PSSS Kragujevac