Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Mladenovac

On September 12, 2017
Posted by PSSS Mladenovac
Hits: 62

Dana 12.09.2017. savetodavac Predrag Perić posetio je udruženje Udruženje odgajivača stoke i živine Barajevo., mesto Barajevo, opština Beograd-Barajevo, u periodu od 10:30 do 11:10 časova
Članovi udruženja su upoznati sa osnovnim faktorima koji definišu kvalitet sirovog mleka. Broj prisutnih- 4.


Izvor: PSSS Mladenovac