Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

On Mart 04, 2021
At Vranje
Posted by PSSS Vranje
Hits: 23
Dana 04.03.2021. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Korbevac , opština Vranje - grad, Mahala Ćevanci sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Organska proizvodnja povrća , savetodavac Nada Lazović - Đoković
2. 14:30 do 15:00 Primena organskih preparata u zaštiti povrća , savetodavac Dejan Mujakić

Tema:Organska proizvodnja povrća i primena organskih preparata u zaštiti povrća Cilj održavanja predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači zainteresovani za organsku proizvodnju upoznaju sa aktuelnim merama u organskoj proizvodnji, primeni registrovanih semena kao i sredstava za ishranu i zaštitu. Stavljen je akcenat i na primenu odgovarajućih agrotehničkih mera kao i period konverzije.
Koordinator: Nada Lazović - Đoković


Izvor: PSSS Vranje