Najava: RADIONICA-PSSS Kruševac

On Februar 06, 2021
Posted by PSSS Krusevac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 40
Dana 06.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Gornji Stupanj , opština Aleksandrovac, Gazdinstvo Zorana Starinca sa temom:
1. 10:00 do 13:00 Sortna rezidba rodnih stabala kruške , savetodavac Momir Nedić

Cilj radionice je da se prisutni proizvođači obuče u pravilnom izvođenju sortne rezidbe rodnih stabala kruške.
Koordinator: Momir Nedić


Izvor: PSSS Kruševac