Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Januar 14, 2021
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 35

Dana 14.01.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021 godini , savetodavac Smail Ejupović

Cilj tribine bio je upoznavanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa novom uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021 godini.
Koordinator: Smail Ejupović


Izvor: PSSS Novi Pazar