Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Novembar 30, 2020
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 25

Dana 30.11.2020. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, SEDA-Regionalna razvojna agencija Sandžaka sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Značaj kontrole plodnosti zemljišta u voćarstvu i kako do besplatne analize , savetodavac Silvija Hodžić

Neretko, poljoprivrednici u neznanju, voćnjake đubre prevelikim dozama mineralnih pa i organskih đubriva misleći da će na taj način prinosi biti veći, ali takvo razmišljanje je pogrešno i na štetu samog zemljišta i naše okoline. Pravilno koršćenje đubriva u voćarskoj proizvodnji i biljnoj proizvodnji uopšte, može se izvesti samo na osnovu agrohemijskih analiza, pa je zato održana tribina imala cilj da upozna prisutne sa značajem kontrole plodnosti zemljišta i kako do besplatne analize. Hemijskom analizom zemljišta ustanovljava se sadržaj humusa, lakopristupačnog kalijuma i fosfora, sadržaj ukupnog azota, sadržaj kreča, kiselost zemljišta itd. Utvrđeno je da za savremenu intenzivnu voćarsku proizvodnju zemljište treba da ima 50-70% ukupne gline, najmanje 3% humusa, 15 mg lakopristupačnog fosfora i 25 mg kalijuma, najviše 6-8 % ukupnog kalcijum karbonata , a kiselost zemljišta treba da se kreće u granicama pH 5-7 u KCl-u. Ako je količina humusa u zemljištu mala, onda treba dodati odgovarajuću količinu stajnjaka (za povećanje humusa od 0,1% u sloj zemljišta od 40 cm potrebno je dodati 2-3 vagona stajnjaka po hektaru. Za povećanje 1 mg lakopristupačnog kalijuma i fosfora u 100 gr suvog zemljišta potrebno je dodati 60 kg/ha fosfora i kalijuma.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar