Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Novembar 27, 2020
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 33

Dana 27.11.2020. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Duga Poljana , opština Sjenica, K.P. Šadrvan sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Zaštita ozime pšenice , savetodavac Tanja Mihajlović
2. 11:30 do 12:00 Muža krava u zimskom periodu , savetodavac Safet Vesnić

Teme predavanja su bile Zaštita ozime pšenice i Muža krava u zimskom periodu. Cilj predavanja je bio da upozna poljoprivredne proizvođače sa aktuelnim temama iz oblasti zaštite bilja i stočarstva.Predavanju je učestvovalo 12 poljoprivrednika.
Koordinator: Tanja Mihajlović


Izvor: PSSS Novi Pazar