Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

On Novembar 26, 2020
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 21
Dana 26.11.2020. savetodavac Boban Stanković posetio je udruženje Agro Info Centar, mesto Leskovac, opština Leskovac - grad, u periodu od 10:00 do 10:30 časova
Cilj: Sastanak sa članovima udruženja organizovan je u cilju definisanja aktivnosti i rezultata udruženja, plan aktivnosti za narednu godinu


Izvor: PSSS Leskovac