Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Oktobar 23, 2020
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 12
Dana 23.10.2020. savetodavac Tanja Mihajlović posetiće udruženje ,,Lukarska Dolina,,, mesto Lukare, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 13:00 do 13:30 časova
Cilj organizovanja sastanka u predmetnom udruženju voćara je ukazivanje na značaj agrohemijske analize za voćarsku proizvodnju: šta se dobija analizom zemljišta, zašto je važno pravilno i blagovremeneo uzorkovanje, koji su nama potrebni podaci o uzorku...


Izvor: PSSS Novi Pazar