Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Oktobar 23, 2020
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 28

Najavljena tribina ima cilj da se prisutni proizvođači bliže upoznaju sa Pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar