Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

On September 04, 2020
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 16
Dana 04.09.2020. savetodavac Ljiljana Jeremić posetio je udruženje Udruženje voćara i vinogrdara Plava Šljiva, mesto Despotovac, opština Despotovac, u periodu od 12:00 do 12:30 časova
Upoznavanje članova Udruženja sa načelima dobre poljoprivredne prakse u voćarsvu(feromonske klopke,praćenje,preporuke Pis-a.)


Izvor: PSSS Jagodina