Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On September 01, 2020
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 61
Dana 01.09.2020. godine, sa početkom u 08:15 održaće se tribina, mesto Sjenica , opština Sjenica, polj. gazd. Milević Danka sa temom:
1. 08:15 do 09:00 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavlјanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj tribine je informisanje poljoprivrednika o Pravilniku o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavlјanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar