НЕ ПАЛИ СТРЊИКУ!

On Avgust 04, 2020
At Beograd
Posted by Administrator
Categories: Info
Hits: 456

Спаљивање стрњишта има вишеструке дуготрајне штетне последице. Штете на земљишту проузрокују високе температуре јер:
-    убијају корисне микроорганизме, што смањује принос будућих усева;
-    уништавају целокупан азот, који је потребно накнадно надоместити ђубрењем;
-    смањују садржај хумуса у земљишту, а за стварање 1 цм хумуса потребно је 100 година.


Спаљивање стрњишта наноси штете и животној средини:
-    дим и и штетни гасови загађују атмосферу;
-    промене у саставу тла ремете биолошку равнотежу и тиме угрожавају агроекосистем;
-    ватра уништава станишта птица и животиња;
-    паљења у близини националних паркова и резервата природе увек могу да доведу до пожара са катастрофалним последицама у овим заштићеним областима.
Са становишта безбедности у саобраћају, дим који настаје спаљивањем може да изненада или трајно прекрије саобраћајнице и посредно изазове удесе са људским жртвама и великом материјалном штетом.


Спаљивање жетвених остатака је ЗАКОНОМ ЗАБРАЊЕНО И КАЖЊИВО
-    спаљивање стрњишта је кажњиво по више закона;
-    карактерише се као кривично дело изазивања опште опасности;
-    власник пољопривредног газдинстава губи право на подстицајна средства у пољопривреди на период од две године.
-    за физичка лица предвиђена је казна од 100.000 динара;
-    за правна лица предвиђена је казна од од 300.000 до милион динара
-    изазивач пожара је дужан да надокнади трошкове интервениције ватрогасаца


ШТА ТРЕБА РАДИТИ?
1. Љуштење стрњишта
-    Што пре након жетве заорати стрњиште на дубину од 10 до 15 цм, што зависи од типа и влажности земљишта и количине жетвених остатака.
-    Препоручује се да се са заоравањем дода и азот у количини од 20 до 50 kg/ха Ова количина азота обезбеђује несметано разлагање биљних остатака чија је маса код озиме пшенице 3-7 t/ha.
2. Орање стрњишта на пуну дубину
-    Што пре након жетве заорати стрњиште на пуну дубину од 15 до 25 цм, што зависи од типа и влажности земљишта и количине жетвених остатака.
-    Истовремено са орањем неопходно је унети минерално ђубриво и стајњак. После орања бразду треба затворити употребом ваљка, дрљаче или сетвоспремача, да би се земљиште изравнало и тиме умањио губитак влаге.

Спаљивање жетвених остатака нема ниједну корисну особину! Само штетне!

Видео на линку

Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде