Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

On Jul 03, 2020
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Hits: 30

Dana 03.07.2020. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Bogatić , opština Bogatić, Gazdinstvo Siniše Berić sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Žetva ozimih useva (značaj podešavanja kombajna i smanjenje gubitaka, kao i određivanje hektolitra kao pokazatelja kvaliteta) , savetodavac Gordana Rehak

Otpočela je žetva ozimih useva, pa je pogodno pokazati poljoprivrednicima kako podešavanje pojedinih delova kombajna može dovesti do smanjenja gubitaka pri žetvi. Takođe, može se na licu mesta meriti hektolitar, kao jedan od pokazatelja kvaliteta pšenice, odnosno nalivenosti zrna. Na ovoj radionici, posebna pažnja je bila usmerena na podešavanje rada kombajna, jer pripremi i podešavanju kombajna za žetvu treba pristupiti s posebnom pažnjom, kako bi se pravilnim podešavanjem radnih delova gubici sveli na najmanju meru. Treba obavezno pre početka žetve podesiti i podmazati ležajeve, lance i pregledati kaiševe, podesiti na uobičajene veličine brojeve obrtaja rotora, brzine kretanja cilindara, rastojanje bubnja i podbubnja i brzinu ventilatora. Ovakvom proverom i podešavanjem, žetva može biti mnogo kvalitetnija, bez većih gubitaka, što je i skrenuto i objašnjeno prisutnim poljoprivrednicima. Prinos na ovoj parceli se kretao 6,8 t/ha, a hektolitar 80.
Koordinator: Gordana Rehak


Izvor: PSSS Šabac