Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

On Jul 02, 2020
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 39
Dana 02.07.2020. savetodavac Aleksandar Canić posetio je udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Levčanka, mesto Rekovac, opština Rekovac, u periodu od 10:00 do 10:30 časova
CILJ sastanka je pružanje saveta okupljenim članovima udruženja o merama poboljsanja ishrane, zoohigijene i selekcije goveda simentalske rase.


Izvor: PSSS Jagodina